Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa [32 kb]

Wprowadzenie [28 kb]

1. Wstęp [35 kb]
2. Emisja zanieczyszczeń z terenu województwa wielkopolskiego [61 kb]
Tabela 1 [50 kb]

3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych [35 kb]
Mapa 1 [179 kb]
Tabela 2 [52 kb]

4. Elementy meteorologiczne determinujące rozkład zanieczyszczeń [87 kb]
Mapa 2 [142 kb]
Mapa 3 [137 kb]
Mapa 4 [149 kb]

4.1. Temperatura powietrza [w rozdziale 4]
4.2. Wilgotność powietrza [w rozdziale 4]
4.3. Prędkość wiatru [w rozdziale 4]
4.4. Kierunek wiatru [w rozdziale 4]
4.5. Opady atmosferyczne [w rozdziale 4]
4.6. Wnioski [w rozdziale 4]

5. Zanieczyszczenia opadów atmosferycznych [165 kb]

5.1. Chemizm opadów atmosferycznych. Okres 1997-1999
Tabela 6

5.2. Chemizm opadów atmosferycznych. Okres roczny X.2000 – IX.2001 [w rozdziale 5]
5.3. Podsumowanie [w rozdziale5]
Mapa 5 [284 kb]
Mapa 6 [233 kb]
Mapa 7 [263 kb]
Mapa 8 [260 kb]
Mapa 9 [252 kb]
Mapa 10 [290 kb]
Tabela 10 [44 kb]

6. Jakość powietrza atmosferycznego [94 kb]

6.1. Badania stanu zanieczyszczenia powietrza metodami manualnymi i automatycznymi
Tabela 11 [38 kb]
Mapa 12 [403 kb]

6.2. Badania stanu zanieczyszczenia powietrza metodą pasywną
Mapa 11 [339 kb]

7. Podział województwa na strefy na potrzeby oceny wstępnej [266 kb] – zawiera wszystkie podrozdziały
7.1. Podstawy przeprowadzenia oceny wstępnej
7.2. Klasyfikacja stref według kryterium ochrony zdrowia
7.1.1. Dwutlenek siarki
7.1.2. Dwutlenek azotu
7.1.3 Pył zawieszony
7.1.4. Ołów
7.1.5. Benzen
7.1.6. Tlenek węgla
7.1.7. Ozon
7.2. Klasyfikacja stref według kryterium ochrony roślin/ekosystemów
7.2.1. Zestawienia ogólne
7.2.2. Klasyfikacja stref dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu
7.3. Wyniki klasyfikacji stref na terenie Wielkopolski

Literatura [39 kb]

Spis tabel, rycin i map [27 kb]

Wykaz publikacji [51 kb]