Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Klimat akustyczny miasta Szamotuły (0,59 MB)

Mapy:

  Mapa 1. Rozmieszczenie stref zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Szamotuły w aspekcie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(0,01 MB)
  Mapa 2. Emisyjna mapa akustyczna hałasów drogowych w Szamotułach (2003-2004) – pora dzienna.
(0,34 MB)
  Mapa 3. Imisyjna mapa akustyczna hałasów drogowych w Szamotułach (2003-2004) – pora dzienna.
(1,86 MB)
  Mapa 4. Imisyjna mapa akustyczna hałasów drogowych w Szamotułach (2003-2004) – pora nocna.
(1,70 MB)
  Mapa 5. Zasięg oddziaływania hałasów drogowych w otoczeniu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 184 w Szamotułach- pora dzienna
(0,32 MB)
  Mapa 6. Mapa konfliktów akustycznych dla hałasów drogowych w otoczeniu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 184 w Szamotułach – pora dzienna.
(2,58 MB)
  Mapa 7. Imisyjna mapa akustyczna hałasów kolejowych w Szamotułach (2003-2004) – pora dzienna.
(1,22 MB)
  Mapa 8. Imisyjna mapa akustyczna hałasów kolejowych w Szamotułach (2003-2004) – pora nocna.
(2,58 MB)

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.