Jakość powietrza w Poznaniu w latach 2000 – 2009
(7,75 MB)

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.