W związku ze zmianą kompetencji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz.U z 2018r poz. 1479) w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, na bazie laboratoriów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska utworzone zostało Centralne Laboratorium Badawcze (CLB).

Zakres działań CLB znajduje się pod adresem http://www.gios.gov.pl/pl/o-urzedzie/struktura-organizacyjna/centralne-laboratorium-badawcze-glownego-inspektoratu-ochrony-srodowiska/2-uncategorised/527-dane-podstawowe

Kontakt:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Kierownik laboratorium: Beata Kudzia-Pawlaczyk

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

tel. 61 827 05 43

e-mail: b.kudzia@poznan.wios.gov.pl