Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

     W dniach 8, 11, 16, 22, 25, 29 października oraz 6 i 8 listopada br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizował cykl szkoleń dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych organów ściśle współpracujących w zakresie wykonywania zadań kontrolnych. Szkolenia były prowadzone przez ekspertów w następujących blokach tematycznych: transgraniczne przemieszczanie odpadów, postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, ochrona powietrza, kontrole gospodarstw rolnych, odpady: zseie oraz opakowania, zmiana zezwoleń odpadowych, zaskarżalność aktów administracyjnych IOŚ, dokumentowanie ustaleń kontroli przez IOŚ, przestępstwa przeciwko środowisku. Do uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach zaproszono przedstawicieli m.in.  PSP, WITD, KAS, WSSE, WIW, WIORiN, CZK WUW, Policji oraz Prokuratury.