Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
  1. Lista przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  2. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2014-2015 – etap II
  3. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2016
  4. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2017 oraz zakup i posadowienie stacji monitoringu jakości powietrza w gminie Czerwonak
  5. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w roku 2018
  6. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 r.
  7. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2020