Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

 

 1. Informacje o projekcie
 2. Opis Projektu
 3. Cel Projektu
 4. Rezultat Projektu
 5. Informacje
 6. Kontakt

 

 

 

 

Informacje o projekcie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt  „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Delegatury w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Całkowity koszt kwalifikowany – 2 550 834,08 PLN
Kwota dofinansowania – 1 052 384,43 PLN
% dofinansowania – 41,26 %
Planowane zakończenie realizacji projektu – kwiecień 2017 r.

Opis Projektu

Przedmiotem projektu jest termoizolacja budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujących się:

 • przy ul. Czarna Rola 4 w Poznaniu,
 • przy ul. Piwonickiej 19 w Kaliszu,

Cel Projektu

Celem projektu jest redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Rezultat projektu

 1. Ocieplenie przegród,
 2. Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej,
 3. Modernizacja lub wymiana stolarki drzwiowej,
 4. Modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.),
 5. Modernizacja instalacji wentylacyjnych,
 6. Modernizacja instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła,
 7. Instalacje kolektorów słonecznych,
 8. Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne,
 9. Instalacja przesyłu/przyłączenia źródeł energii,
 10. Promocja projektu,
 11. Nadzór inwestycyjny.

Informacje:

Informacje źródłowe na temat Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 znajdują się na stronach:

www.eeagrants.org
www.eog.gov.pl
termomodernizacja.poznan.wios.gov.pl

Kontakt:

Informacji na temat realizacji projektu udzielają:

Pani Ewa Makowska       tel. 61 8270512
Pan Jakub Kaczmarek    tel 62 7646330
Pan Paweł Knasiecki      tel. 61 8270511
Pan Adrian Smoliński     tel. 61 8270511