Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpił do kolejnego etapu realizacji Projektu PL 0455 współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy. W dniach 21-25 sierpnia 2009r. zostały ogłoszone przetargi na aparaturę kontrolno-pomiarową. W ramach projektu pn. „Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową”, planuje się zakup następującego sprzętu z oprogramowaniem i wyposażeniem:

  • Chromatograf gazowy
  • Chromatograf jonowy
  • Chromatograf cieczowy
  • Spektrometr IPC oraz AAS

 

Zapraszamy do składania ofert