Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpił do ostatniego etapu realizacji Projektu PL 0455 współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy. W dniach 3 i 10 grudnia 2009 r. zostały dostarczone spektrometry do laboratoriów w Kaliszu i Pile. W dniu 14 grudnia 2009 r. została zrealizowana ostatnia dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej – chromatografy gazowe do laboratoriów w Poznaniu, Kaliszu i Koninie. Przy instalacji aparatury odbył się również pierwszy etap szkolenia pracowników tzw. szkolenie instalacyjne.


Szkolenie z obsługi chromatografu w Pile.

Szkolenie z obsługi Spektrometru AS w Kaliszu.

Szkolenie z obsługi Spektrometru ICP-MS w Pile.

Jednocześnie w Inspektoracie prowadzone są działania promocyjne projektu m.in. wydruk plakatów informacyjnych, ulotek oraz naklejek na aparaturę; zakupiono tablice pamiątkowe.