Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
img Realizacja Projektu – Mechanizmu Norweskiego
img Kolejny etap realizacji Projektu PL 0455 współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy
img Dostawa aparatury laboratoryjnej współfinansowanej przez Norweski Mechanizm Finansowy
img Dostawa aparatury pomiarowej w ramach norweskiego Mechanizmu Finansowego
img Uroczyste zakończenie Projektu PL0455
img Podsumowanie realizacji projektu PL0455 ze środków NMF