Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
  1. Przedsięwzięcia finansowane ze środków NFOŚiGW