Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Spis treści:

  1. Informacje o podjęciu realizacji projektu
  2. Informacja o zakończeniu projektu

Informacje o podjęciu realizacji projektu


Informacja o zakończeniu projektu

W dniu 18 września 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zakończył finansową realizację projektu pn. „Analiza i ewaluacja modeli transportu zanieczyszczeń i ich dyspersji oraz systemów prognozy pogody z przygotowaniem i udostępnieniem wybranych modeli”. Przygotowano dokument finalny pt. „Dokumentacja koncepcyjna dotycząca wykorzystania modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w celu wyznaczania reprezentatywności stacji pomiarowych, lokalizacji stacji komunikacyjnych, wykonania i prezentacji prognoz krótkoterminowych zanieczyszczeń powietrza” na potrzeby realizacji projektu kluczowego pn. „Modelowanie i prognozowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego”.

Całkowity koszt projektu: 587 890,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 440 917,50 zł

Środki budżetu państwa: 146 972,50 zł.