Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
  1. Realizacja projektu partnerskiego WIOŚ z KW PSP w ramach WRPO na lata 2007-2013
  2. Realizacja projektu pn. „Wsparcie techniczne WIOŚ w Poznaniu poprzez zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej”
  3. Realizacja projektu pn. „Analiza i ewaluacja modeli transportu zanieczyszczeń i ich dyspersji oraz systemów prognozy pogody z przygotowaniem i udostępnieniem wybranych modeli”