Aktualności

Informacja na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją na Jeziorze Średzkim

15 sierpnia przeprowadzono oględziny Jeziora Średzkiego. Ujawnione zostały śnięte ryby w sąsiedztwie kąpieliska. Zostały one w większości uprzątnięte. Podczas oględzin na Jeziorze Średzkim stwierdzono również obecność żywych ryb.

Inspektorzy WIOŚ zabezpieczyli próby wody do badań. Zawartość tlenu w próbach mieści się w granicach normy.

2023-01-16T12:18:19+01:0016 sierpnia,2022|Aktualności, Bez kategorii|

Informacje w sprawie sytuacji na rzece Czarna Woda

W piątek 12 sierpnia, inspektorzy WIOŚ otrzymali informacje z Nadzoru Wodnego o zanieczyszczeniu rzeki Czarna Woda. Tego samego dnia zostały pobrane próby wody z rzeki przed i za oczyszczalnią w Sulmierzycach. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykonuje teraz badania próbek.

13 sierpnia uprawniony inspektor WIOŚ Delegatura w Kaliszu pobrał próby wody z rzeki Barycz oraz z rzeki Czarna Woda. Została przeprowadzona również wizja w terenie. Nie stwierdzono tam obecności śniętych ryb.

Obecnie nie ma żadnych niepokojących sygnałów na temat pogorszenia się stanu wody w rzece Czarna Woda.

2022-08-16T13:33:05+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności|

Spotkanie w sprawie sytuacji na rzece Ner

Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, we wtorek 16 sierpnia o godzinie 8:30, zwołano spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole w sprawie działań podejmowanych w związku z zanieczyszczeniem rzeki Ner, dopływem rzeki Warty.

Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w spotkaniu udział biorą Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Obecni są również przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wód Polskich oraz Państwowej Straży Rybackiej.

2022-08-16T08:54:29+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacje na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją na rzece Ner

Sytuacja na rzece Ner była kontrolowana już od czwartku 11 sierpnia przez inspektorów WIOŚ Delegatura w Koninie. Wówczas pracownicy WIOŚ pobrali próby wody do badań.

13 sierpnia inspektor WIOŚ Poznań uczestniczył w działaniach nad rzeką Ner wraz z innymi służbami Wojewody (wówczas również pobrano próby wody z rzeki do badań) oraz brał udział w posiedzeniu Sztabu Kryzysowego powołanego przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Na ten moment nie ma informacji o pogorszeniu się stanu wody w rzece Ner. Śnięte ryby zostały uprzątnięte i przekazane do utylizacji.

2022-08-16T08:45:38+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacje na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją na rzece Wełna

15 sierpnia w godzinach popołudniowych Inspektorzy WIOŚ Poznań Delegatura w Pile, otrzymali zgłoszenie o śniętych rybach na odcinku rzeki Wełny w miejscowości Rogoźno. Po uzgodnieniu z Kierownictwem Delegatury, Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się we wskazane w zgłoszeniu miejsce, w celu ustalenia przyczyny ww. zdarzenia oraz pobrania prób wody z rzeki Wełny. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji pracownicy oraz Kierownik oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, Burmistrz Miasta Rogoźna oraz Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego przy Regionalnym Centrum Kultury.

W trakcie prowadzonych czynności dokonano oględzin odcinka rzeki Wełny od mostu przy ul. Lipowej do mostu przy DK11. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Pracownia w Pile, pobrał próby wody z rzeki Wełna. Wszystkie wyniki badań po wykonanych analizach zostaną przekazane WIOŚ.

Dziś, przy udziale przedstawiciela Wód Polskich, zostanie dokonana inwentaryzacja wylotów do rzeki Wełny na ww. odcinku, celem ustalenia ewentualnych nielegalnych wylotów.

2022-08-16T08:26:54+02:0016 sierpnia,2022|Aktualności|

Działania inspektorów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

10 sierpnia br., inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ Poznań oraz WIOŚ Delegatura w Koninie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policją, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny zlokalizowano przy DK 25 w Koninie. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W trakcie akcji skontrolowano w sumie 14 pojazdów.

W jednym przypadku stwierdzono , że kontrolowany transportował odpady bez wymaganego wpisu do rejestru w systemie BDO, a w karcie przekazania odpadów towarzyszącej transportowi zostały umieszczone dane innej firmy. To przewinienie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że podczas transportu kierowca pojazdu zobowiązany jest do posiadania wygenerowanej z systemu BDO – Karty Przekazania Odpadów oraz weryfikacji zawartych w niej informacji.

2022-08-11T09:47:35+02:0010 sierpnia,2022|Aktualności|

Informacja dotycząca podkładów kolejowych

W związku z prowadzonymi przez Inspektorów z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu w dniu 03.08.2022r. czynnościami związanymi z porzucaniem i zakopywaniem podkładów kolejowych przypominamy, że podkłady kolejowe stanowią odpad niebezpieczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z czym powinny być przekazywane na podstawie kart przekazania odpadów do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Odpady w postaci drewnianych podkładów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów stanowią odpad o kodzie 17 02 04* wykazujący właściwości niebezpieczne (m.in. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznej
o właściwościach rakotwórczych – kreozotu), a ich niewłaściwe magazynowanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.

W przypadku nielegalnego nagromadzenia odpadów, zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania na własny koszt.

Za zbieranie odpadów drewnianych podkładów kolejowych grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z akcji inspektorów oraz poglądowe zdjęcie podkładów kolejowych.

2022-08-05T12:25:22+02:005 sierpnia,2022|Aktualności|

Usuwanie porzuconych odpadów z kompleksu leśnego Mikołajówek

W dniu 21 lipca br. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu uczestniczyli w czynnościach nadzorujących wywóz ciekłych odpadów niebezpiecznych porzuconych w dniu 15 czerwca br. przez dotąd nieustalonego sprawcę na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Mikołajówek, gmina Koło.

Wywieziono w sumie 3 paleto-pojemniki typu „mauser”, które zawierały odpady niebezpieczne oraz zanieczyszczoną wyciekami ziemię.

WIOŚ przypomina, że w przypadku porzuconych odpadów do ich usunięcia zobowiązany jest posiadacz odpadów lub w przypadku braku możliwości jego ustalenia właściciel terenu, na którym zostały one składowane lub magazynowane. W tym przypadku były to Lasy Państwowe.

Prokuratura Rejonowa w Kole prowadzi śledztwo w  sprawie porzucenia odpadów niebezpiecznych
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, co mogło zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

2022-07-21T14:23:05+02:0021 lipca,2022|Aktualności|

Pożar w zakładzie przetwarzania odpadów w Rawiczu

We wtorek (19 lipca br.) około godz. 00:20 w Rawiczu przy ul. Armii Krajowej doszło do pożaru w zakładzie przetwarzania odpadów zajmującym się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych i poprodukcyjnych. Pożarem została objęta powierzchnia 3500 – 4000 m2, na miejscu działa 39 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Rawicza, Leszna, Krotoszyna, Poznania i Gostynia (ponad 100 strażaków). W pożarze nikt nie został poszkodowany.

Po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu, na miejsce udał się Kierownik Delegatury WIOŚ w Lesznie.

W zakładzie przetwarzania odpadów w Rawiczu trwa kontrola interwencyjna prowadzona przez inspektorów WIOŚ Delegatury w Lesznie. W ramach prowadzonych działań ustalono, że odpady magazynowane są niezgodnie z wydanymi przez Starostę Rawickiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzjami oraz niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W trakcie kontroli o ustaleniach została powiadomiona Państwowa Straż Pożarna oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

2022-07-21T13:22:05+02:0019 lipca,2022|Aktualności|

Briefing prasowy w związku z utworzeniem nowego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

2022-07-11T22:28:26+02:008 lipca,2022|Aktualności|
Go to Top