Admin_wios

O Hubert Kozenski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Hubert Kozenski has created 53 blog entries.

Nielegalne Odpady 2021 – Wielkopolska. Podsumowanie z dnia 08.09.2021 r.

Tylko jednego dnia na terenie Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu skontrolował 110 pojazdów, w tym 49 przewożących odpady, z których 2 okazały się transportami nielegalnymi. To bilans prowadzonej także w województwie wielkopolskim w dniu 8 września ogólnopolskiej akcji prewencyjnej NIELEGALNE ODPADY 2021.

Celem działań zainaugurowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest walka z nielegalnym transportem odpadów.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w tym także z udziałem regionalnych Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile, przy współpracy z funkcjonariuszami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu jednego dnia przeprowadzili w 6 punktach kontrolnych rozstawionych w różnych częściach województwa zmasowaną kontrolę transportów pojazdami w ruchu drogowym.

Wykryto 2 nielegalne transporty odpadów, które odbywały się w trybie transgranicznego przemieszczania odpadów. Ujawnione nielegalne transporty międzynarodowe dotyczyły przemieszczania odpadów w postaci zużytych opon z Niemiec do Polski, do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami oraz przemieszczania odpadów w postaci zmieszanych odpadów butów, torebek, pasków, odzieży ze Szwecji do Polski, także do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami. Obydwa transporty zostały skierowane na parking specjalnie wyznaczony do tego celu.

Ponadto w jednym ze skontrolowanych krajowych transportów odpadów stwierdzono naruszenie krajowych przepisów dotyczących przewozu odpadów w zakresie błędnie wypełnionej dokumentacji dołączonej do transportu.

W następstwie prowadzonych działań dotyczących zatrzymanych transportów przekazano informacje do właściwego starosty oraz podjęto dalsze czynności kontrolne powiązanych podmiotów. Dalsze postępowania w sprawie zatrzymanych transportów odpadów prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Warto podkreślić, że w koordynowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową, które będą systematycznie kontynuowane, biorą udział przedstawiciele: Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.

Skoordynowane działanie polskich służb zmierza do skontrolowania jak największej ilości transportów przewożących odpady w celu zweryfikowania ich pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

„Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele służb bierze w niej swój aktywny udział.” – przekazał podczas konferencji prasowej przy jednym z punktów kontrolnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba. Minister oprócz potrzeby zwiększania wykrywalności wskazał także na istotność konsekwencji ponoszonych za nielegalne działania, czemu mają służyć zwiększone kary dla przestępców środowiskowych.

Równocześnie Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ Krzysztof Gołębiewski wskazał na wzrastającą świadomość podmiotów wykonujących transport odpadów, ponieważ pojazdy w większości były poprawnie oznakowane, a wymagane dokumenty transportowe nie budziły wątpliwości. Mimo tego zdarzają się nielegalne transporty, w tym w ruchu międzynarodowym.

Jak zapowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski prowadzone działania będą kontynuowane, również w porach nocnych, aby poprzez skuteczne wyeliminowanie z ruchu nielegalnych transportów odpadów zmniejszyć skalę w miejscach ich porzucenia.

Zdjęcia wykonane dnia 08.09.2021 r. w czasie akcji NIELEGALNE ODPADY 2021 w punktach kontrolnych na terenie Wielkopolski:

Kontrola transportu odpadów – ładunek złomu na kontrolowanym pojeździe.

Kontrola transportu odpadów – ładunek sypkich odpadów na kontrolowanym pojeździe.

Kontrola transportu odpadów – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska sprawdza zawartość naczepy zatrzymanego pojazdu.

Kontrola transportu odpadów – zatrzymany do kontroli pojazd.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska przystępuje do kontroli.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska i policjant przystępują do kontroli.

Kontrola drogowa transportu odpadów – inspektor Inspekcji Transportu Drogowego monitoruje ruch ciężarowy, typując pojazdy do kontroli.

Kontrola drogowa transportu odpadów – policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Służba Celno–Skarbowa przystępują do kontroli zatrzymanego pojazdu.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska i policjant przystępują do kontroli.

2021-09-15T21:27:01+02:0015 września,2021|Aktualności|

Z głębokim bólem zawiadamiamy

swieczka

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2021 r.  zmarła Pani Ewa 
Fedorów, nasza emerytka, która przez 34 lata pracowała w Ośrodku Badań i 
Kontroli Środowiska w Kaliszu, a następnie w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska w Kaliszu i w naszej Delegaturze w Kaliszu. Rodzinie 
zmarłej składamy wyrazy współczucia. W smutku pogrążeni Kierownictwo i 
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
2021-08-09T21:24:33+02:009 sierpnia,2021|Aktualności|

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost liczby transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników, zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

(więcej…)

2021-06-22T22:45:23+02:0022 czerwca,2021|Aktualności|

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYSTEMU MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Informujemy , iż strona internetowa „System monitoringu jakości powietrza „ pod adresem  powietrze.poznan.wios.gov.pl została zamknięta. Obecnie wyniki monitoringu jakości powietrza  są dostępne na  podstronie  portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dedykowanej dla województwa wielkopolskiego, dostępnej pod adresem   powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

2021-05-19T21:36:07+02:0020 maja,2021|Komunikaty|

Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID – 19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

(więcej…)

2021-01-16T23:17:10+01:008 czerwca,2020|Komunikaty|

Ograniczenia w przyjmowaniu klientów

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w POZNANIU  WPROWADZA OGRANICZENIA WIZYT KLIENTÓW w INSPEKTORACIE OD 13 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA.

WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ KORESPONDENCYJNIE ( POCZTA; E-MAIL; TEL.)

2021-01-16T23:17:10+01:0013 marca,2020|Komunikaty|

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w listopadzie 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 listopada 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 0 0 0 1 2 10   23
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 0 0 0 1 5 2   30
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10 0 0 0 0 2 8 6   47
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10 0 0 0 0 1 1 4   21
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2 0 0 0 0 1 5 2   20
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5 0 0 0 0 1 1 2   17
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6 0 0 0 0 2 3 4   31
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5 0 0 0 0 0 1 1   17
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3  0 0 0 0 1 1 2   14
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0 0 0 0 0 1 1 4   22
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12 0 0 0 0 0 6 5   42
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8  0 1 0 0 1 8 1   43
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3 0 0 0 0 2 2 2   20
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5 0 0 0 0 1 7 2   43
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1   13
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7  0 0 0 0 2 4 4   36

* – b.d. brak danych pomiarowych 

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

2021-01-16T23:17:10+01:0023 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Rejestr-BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (na podstawie Komunikatu Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami  – MP 2018, poz. 118). Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

(więcej…)

2021-01-16T23:17:10+01:0021 listopada,2019|Aktualności|
Przejdź do góry