Admin_wios

About Hubert Kozenski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Hubert Kozenski has created 44 blog entries.

Rejestr-BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (na podstawie Komunikatu Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami  – MP 2018, poz. 118). Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

(więcej…)

2021-01-16T23:17:10+01:0021 listopada,2019|Aktualności|

Informacja w sprawie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 1592 z późn. zm.) zapis art. 25 ust. 6a i nast. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 roku poz. 701 z późn. zm) nakładający obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska proponuje następujący, bezpieczny tryb postępowania mającego na celu przekazanie danych niezbędnych do logowania się do wizyjnego systemu kontroli:

(więcej…)

2019-09-06T11:44:18+02:006 września,2019|Aktualności|

Z głębokim bólem zawiadamiamy

swieczkaZ głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 23 maja 2019 roku  zmarła Pani Kazimiera Andrut nasza emerytka, była Główna Księgowa. Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.20 na cmentarzu Miłostowo( od ul. Warszawskiej)  27 maja 2019 roku. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia. W smutku pogrążeni Kierownictwo i Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

2019-05-24T12:28:53+02:0024 maja,2019|Aktualności|

Nielegalne składowanie odpadów na terenie żwirowni „Przyjma IV”, w m. Przyjma, Gmina Golina.

Dnia 24.05.2017r. WIOŚ powziął informację o nielegalnym składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska żwirowego „Przyjma IV” w miejscowości Przyjma, Gmina Golina. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji wysłano na miejsce zdarzenia inspektorów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto poinformowano o zdarzeniu Policję.

(więcej…)

2017-05-29T12:02:31+02:0029 maja,2017|Aktualności|

Od 1-go do 15-go września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec odbędzie się zabieg ratowniczy (oprysk) drzewostanów zagrożonych przez borecznika sosnowca.

W dniach od 1 do 15 września 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.
Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany:

–    w leśnictwach Kaźmierka i Józefów – okolice miejscowości Stara
                      i Nowa Kaźmierka, Józefów,
–   w leśnictwie Biała Królikowska , okolice miejscowości Białobłoty,
–    w leśnictwie Borowiec, okolice miejscowości Ciświca Stara.

Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 1343,07 ha (mapa w załączeniu).
Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu DIMILIN 480 SC (inhibitor syntezy chityny o działaniu żołądkowym).

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:
„ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 1.09.2016r. do 15.09. 2016r."

 

2016-08-31T23:29:57+02:0031 sierpnia,2016|Aktualności|

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów informowania, alarmowego lub docelowego ozonu w powietrzu. Informacja możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będzie zawsze podawana odrębnym komunikatem.

W celu śledzenia zmian stężeń zapraszamy do prezentacji wyników pomiarów automatycznych na stronie http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/.

Prognozy krótkoterminowe dla województwa wielkopolskiego przedstawia portal:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/114

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach w zakładkach Prognozy krajowe dla ozonu i Prognozy wojewódzkie dla ozonu jest dodatkowo opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń ozonu:

2016-05-05T22:25:06+02:005 maja,2016|Komunikaty RWMŚ|
Go to Top