Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pani Joanna Piekutowska zaprosiła Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska oraz Kierowników Delegatur na spotkanie organizacyjne, które odbyło się 5 i 6 czerwca 2024 r. w Warszawie. Głównym celem spotkania było przedstawienie przez Wojewódzkich Inspektorów najważniejszych osiągnięć, w tym dobrych praktyk oraz problemów kierowanych przez nich placówek.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Leszek Kurek zwrócił uwagę na regionalne zagadnienia dotyczące:

  • współpracy z organami ścigania w sprawach przestępczości środowiskowej (nieuchronność poniesienia kary przez osoby naruszające przepisy ochrony środowiska),
  • magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (od 2018 r. w Wielkopolsce usunięto odpady z 64 takich miejsc),
  • szeregu praktycznych szkoleń organizowanych przez WIOŚ w Poznaniu dla swoich pracowników, a także funkcjonariuszy Policji, Krajowej Administracji Skarbowej i prokuratorów,
  • problemów kadrowych i finansowych, w tym utrzymania w pracy wysoko wykwalifikowanych inspektorów z wieloletnim doświadczeniem, oferowania uposażenia adekwatnego do kwalifikacji i charakteru pracy, pozyskania i utrzymania nowych pracowników,
  • obszarów do zmian lub ujednolicenia np. przepisów ustawy o odpadach w kierunku ograniczenia liczby podmiotów kolejno przekazujących sobie odpady, zwiększenia nadzoru nad gospodarką odpadami m.in. poprzez systemy BDO i SENT.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane m.in. z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, modernizacją Informatycznego Systemu Kontroli, zwalczania przestępczości środowiskowej, Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ. Wybrano także reprezentację Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska do częstych kontaktów z GIOŚ. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem dokonanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przedstawieniem planów GIOŚ na najbliższą przyszłość.

Uczestnicy spotkania Prezentacja