Wojewoda Wielkopolska Pani Agata Sobczyk zorganizowała konferencję „Prosta i dostępna komunikacja”, na którą zaprosiła koordynatorów ds. dostępności z wojewódzkiej administracji zespolonej. Konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, odbyła się 6.06.2024 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i była transmitowana z udziałem tłumaczy polskiego języka migowego.

Czterech prelegentów w swoich wystąpieniach poruszyło kwestie:

 • normatywności, prostoty i zdrowego rozsądku w komunikacji urzędowej,
 • prostego języka urzędowego w pismach,
 • łatwej i skutecznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • komunikacji dostępnej na uczelniach.

Omówione zostały podstawowe zasady prostej i dostępnej komunikacji, szczególnie ważne w pismach, polegające m.in. na:

 • nieużywaniu metafor,
 • stosowaniu nagłówków i śródtytułów,
 • unikaniu zdań złożonych, zapożyczeń z języków obcych, dzielenia wyrazów,
 • wyrównaniu do lewej,
 • używaniu czcionki bezszeryfowej o odpowiedniej wielkości,
 • unikaniu podkreśleń, kursyw, kolorów, tła (można stosować pogrubienie tekstu),
 • używaniu punktorów.

Po konferencji uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Bibliotece Raczyńskich, gdzie zapoznali się z zastosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami narządów wzroku, słuchu, ruchu.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu.

Wizyta studyjna w Bibliotece Raczyńskich Konferencja Prosta i dostępna komunikacja Konferencja Prosta i dostępna komunikacja