27.02.2024 r. w Czajczu w powiecie pilskim Wielkopolska Izba Rolnicza w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu zorganizowała  szkolenie dla rolników pn. ,,Program azotanowy” – składowanie i przechowywanie obornika i kiszonek oraz zagospodarowanie odpadów z produkcji rolniczej.

Inspektor WIOŚ w Poznaniu przedstawił szczegółowe wymagania wynikające z rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

W prelekcji poruszono tematy związane z okresami, dawkami i technikami nawożenia, warunkami przechowywania nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, metodami dokumentacji realizacji działań oraz kontrolami Inspekcji Ochrony Środowiska i ewentualnymi skutkami naruszeń.

W spotkaniu wzięło udział 30 rolników, którzy wykazali znaczne zainteresowanie tematem, co wyraziło się w dużej liczbie pytań do inspektora WIOŚ w Poznaniu. Wszystkie zgłaszane przez rolników wątpliwości co do zapisów Programu działań zostały wyjaśnione, przez co uczestnicy spotkania rozszerzyli swoją wiedzę na temat bezpiecznego dla środowiska postępowania z nawozami naturalnymi.

szkolenie_wios_1

Fot. WIR