13.02.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęli kolejne działania w ramach akcji „Nielegalne Odpady” w punkcie kontrolnym zlokalizowanym na drodze dojazdowej do rekultywowanego składowiska odpadów. W działaniach udział wzięli 2 inspektorzy WIOŚ w Poznaniu oraz 2 funkcjonariusze Policji, którzy łącznie skontrolowali 10 pojazdów, w tym 8 przewożących odpady. Głównym celem działań była ocena legalności postępowania z odpadami dostarczanymi na składowisko. Skontrolowane pojazdy przewoziły odpady zgodne z dokumentami. Nie stwierdzono naruszeń.

Kontrole w ramach akcji będą konsekwentnie realizowane w przyszłości w różnych punktach Wielkopolski. Działania te, prowadzone sukcesywnie przy współpracy WIOŚ w Poznaniu z Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego, przyczyniają się do wzrostu dbałości i prawidłowości zachowań w trakcie postępowania z odpadami oraz pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego.