Dniem Służby Cywilnej, który został ustanowiony na mocy nowelizacji z 14.04.2023 r. ustawy o służbie cywilnej, jest 17 lutego. Tak więc w 2024 r. służba cywilna będzie obchodzić swoje święto po raz pierwszy w historii.

Ustanowienie oficjalnego Dnia Służby Cywilnej stanowi podkreślenie jej roli dla funkcjonowania państwa i wsparcia obywateli oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat jej pracy i znaczenia. Celem służby cywilnej jest budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i zadowolenie społeczeństwa oraz zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej w szczegółach określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju.

Służba cywilna to blisko 120 000 osób zatrudnionych w administracji rządowej np. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędach wojewódzkich, komendach czy inspektoratach. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia.

Jesteś zainteresowany pracą w służbie cywilnej? Zapoznaj się z ofertami pracy na stronie https://nabory.kprm.gov.pl. Jeżeli oferta okaże się interesująca i spełniasz kryteria, aplikuj elektronicznie.

Logo służby cywilnej