Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M. P. z 2023 r. poz. 1137) dzień 2 listopada 2023 r. jest dniem wolnym z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.