7.09.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził szkolenie w ramach cyklu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023”. Szkolenie miało miejsce w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie i było skierowane do prokuratorów, policjantów i inspektorów z rejonów Konina, Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestniczyło w nim 45 osób

Podczas szkolenia przedstawiono metody działania sprawców przestępstw przeciwko środowisku i skutki wynikające z niewłaściwego postępowania z odpadami oraz wymieniono się doświadczeniami z prowadzenia postępowań administracyjnych i prokuratorskich. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Policją, Prokuraturą i Inspekcją Ochrony Środowiska w kontekście prowadzonych postępowań.Szkolenie policjantów i prokuratorów Szkolenie policjantów i prokuratorów