Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach w dniu 30.06.2023 r. przeprowadzono oględziny w terenie. W trakcie prowadzonych oględzin stwierdzono:
– obecność niewielkiej ilości śniętych ryb;
– mleczne, mętne zabarwienie wody w rzece Sama poniżej ujścia wody ze Zbiornika Wody Radzyny;
– punktowe, niewielkie spienienie wody w rzece poniżej ujścia z ww. zbiornika;
– stagnację przepływu wody w rzece;
– brak widocznego zanieczyszczenia wody Zbiornika Wody Radzyny.
Pobrano próbki wody do analizy, które obecnie są prowadzone.