W dniu 30.06.2023 r. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego śniętych ryb na brzegu i w toni jeziora Rogozińskiego w Rogoźnie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, podjęto czynności wyjaśniające w zgłoszonej sprawie. W obecności Kierownika Nadzoru Wodnego w Gnieźnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrza Rogoźna oraz pracowników dzierżawcy jeziora Rogozińskiego przeprowadzono oględziny jeziora Rogozińskiego i potwierdzono obecność śniętych ryby na terenie plaży, gdzie wyłowiono 300 kg śniętych ryb. Wyczuwalny był także zapach rozkładających się ryb. Pobrano próbki wody do badań, które nadal są prowadzone. W trakcie prowadzonych działań poziom tlenu rozpuszczonego w jeziorze wyniósł od 6,2 do 6, 5 mg/l.