W dniu 28.06.2023 r. i 29.06.2023 r. tut. Inspektorat przeprowadził czynności w związku ze zgłoszeniem śniecia ryb w zbiorniku wodnym Kowalskie i dopływu ścieków wylotem przy zaporze czołowej zbiornika wodnego Kowalskie.

Podczas podjętych czynności  w sprawie śniętych ryb w zbiorniku wodnym Kowalskie potwierdzono występowanie martwych ryb na brzegu oraz w toni wodnej i zaroślach zbiornika wodnego. Woda w zbiorniku podczas oględzin w dniu 28.06.2023 r. oraz w dniu 29.06.2023 r. była lekko mętna, wyczuwalny był zgniły zapach. Zostały pobrane dwie próby wody: bezpośrednio przy dzikiej plaży oraz przy ujściu starego kanału, który jest pozostałością po starej przepompowni w miejscowości Kowalskie. Nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń w postaci wylotów czy innych czynników wpływających bezpośrednio na zaistniały stan martwych ryb. Wstępne wyniki analizy wykazały niską zawartość tlenu przy temperaturze wody 20-230C na poziomie od 2,18 mg/l do 5,14 mg/l.

W dniu 29.06.2023 r. inspektor udał się również do miejsca, które zostało zgłoszone jako miejsce, gdzie wypływają ścieki wylotem przy zaporze czołowej zbiornika wodnego Kowalskie. Stwierdzono za zaporą czołową w miejscu wypływu rzeki Główna ze zbiornika wodnego silny i intensywny zapach siarkowodorowy, kolor wody był mlecznobiały, widoczna była szarobiała piana na powierzchni wody, która powstała wraz z intensywnym wypływem rzeki w tym miejscu. Dodatkowo widoczny był przy wylocie biały osad/grzybek ściekowy/, który pokrywał roślinność przybrzeżną i wodną. Nie stwierdzono dopływu ścieków do zbiornika, a widoczne zanieczyszczenie było wynikiem odrywania się osadów dennych.

Reasumując, wstępne wyniki analiz wskazują, że przyczyną śnięcia ryb była niska zawartość tlenu w zbiorniku wodnym oraz podwyższona temperatura wody. Pełne wyniki badań będą znane za ok. 14 dni, po przeprowadzeniu analiz przez Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Odczuwalny nieprzyjemny zapach pochodził od osadów dennych, które zostały wzruszone w miejscu wypływu rzeki Główna ze zbiornika Kowalskie.