W dniu 07.06.2023 r. WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie otrzymał zgłoszenie o wycieku oleju napędowego z lokomotywy na przejeździe kolejowym w m. Rybno Wielkie, Gmina Kiszkowo – wypadek z udziałem samochodu ciężarowego. Na miejsce zadysponowano inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska w celu dokonania oceny zagrożenia dla środowiska. Nie stwierdzono przedostania się paliwa do cieków wodnych. Potwierdzono wyciek oleju napędowego z lokomotywy. Nie doszło do rozszczelnienia cystern kolejowych.