W dniu 6 czerwca br. w siedzibie WIOŚ w Poznaniu odbyło się szkolenie przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i Prokuratur Rejonowych oraz inspektorów i radców prawnych WIOŚ w Poznaniu. Szkolenie realizowane pod nazwą „Studium przypadków w zakresie przestępstw przeciwko środowisku na terenie wielkopolskiego. Sposób realizacji czynności przez Inspektorów WIOŚ w ramach przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023” finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu