W piątek, 2 czerwca br. w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Celem spotkania była wymiana doświadczeń  pomiędzy organami. Podczas spotkania Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego zawarł porozumienie o wzajemnej współpracy z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Spotkanie przedstawicieli WIOŚ oraz Okręgowego Urzędu Górniczego