Inspektorzy Wydziału Zwalczanie Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu uczestniczyli w dniu 21.05.2023 r. w czynnościach związanych z ujawnieniem na terenie jednej z nieruchomości w miejscowości Ruszków Pierwszy w powiecie kolskim, magazynu odpadów niebezpiecznych. Na terenie nieruchomości znajduje się ponad 70 palet z pojemnikami zawierającymi ciekłe substancje. Doszło do rozszczelnienia 3 pojemników, które zostały doraźnie zabezpieczone przez Straż Pożarną.

W czynnościach uczyli Strażacy PSP w Kole oraz Specjalistyczna Jednostka Chemiczna z Krzesin, Druhowie OSP, Policja oraz Prokuratura. Trwają dalsze czynności wyjaśniające.

Doszło do porzucenia odpadów przez nieustalonego sprawcę we wcześniej wynajętym magazynie. WIOŚ w Poznaniu zwraca uwagę, że w przypadku wynajęcia hali magazynowej należy bezwzględnie, szczegółowo zweryfikować kontrahenta.