W dniu 24.04.2023 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej oceniali skutki pożaru, do którego doszło w dniu 22.04.2023 r. na terenie nielegalnego magazynowania odpadów w Koninie przy ul. Marantowskiej. Próbobiorcy CLB GIOŚ zabezpieczyli próbki gleby w miejscach spływu odcieków z akcji gaśniczej oraz pobrano wodę z pobliskiego cieku do badań laboratoryjnych. Na miejscu w dalszym ciągu czynności prowadzi Straż Pożarna.