W dniu 30.03.2023 r. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu wspierali w czynnościach kontrolnych pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Czynności miały na celu zidentyfikowanie nielegalnych wylotów odprowadzających ścieki do Zalewu Średzkiego. W czynnościach wykorzystano zadymiarkę oraz bezzałogowy statek powietrzy.