W dniu 29.03.2023 r. w ramach kontynuacji akcji „Nielegalne Odpady” Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu we współpracy z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ujawnili w Koninie dwa nielegalne transporty odpadów. Rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem deklarowanym na karcie przekazania odpadów.

Jeden z pojazdów przewożący zmieszane odpady różnego pochodzenia został zatrzymany i skierowany na wyznaczony parking w związku ze stwierdzeniem naruszenia szczegółowych wymagań w zakresie transportu odpadów.

Drugi z pojazdów przewożący zmieszane odpady komunalne został odeskortowany przez Inspektorów WIOŚ do zagospodarowania w spalarni odpadów.