W dniu 27.02.2023 r. w ramach kontynuacji akcji „Nielegalne odpady” inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej prowadzili kontrole pojazdów transportujących odpady.

W dwóch na trzy skontrolowane transporty stwierdzono nieprawidłowości.

Jeden z pojazdów został zatrzymany i skierowany na wyznaczony parking w związku ze stwierdzeniem naruszenia szczegółowych wymagań w zakresie transportu odpadów – rodzaj przewożonych odpadów był niezgodny z kodem deklarowanym na karcie przekazania odpadów oraz transport realizowany był przez inny podmiot niż wskazany w dokumencie.

Na dwóch kierowców nałożono mandat karny za nieposiadanie w trakcie transportu potwierdzenia wystawienia karty przekazania odpadów.