W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacja na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu podjęto stosowne działania mające na celu zmniejszenie wykorzystania
energii elektrycznej.

Wszystkie podjęte działania zostały szczegółowo określone w Zarządzeniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 listopada w sprawie określenia zasad oszczędzania w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej. Poniżej prezentujemy najważniejsze działania:

  • Gaszenie świateł w pomieszczeniach przed jego opuszczeniem,
  • Wyłączanie zbędnego oświetlenia,
  • Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego w tym świątecznej iluminacji,
  • Natychmiastowe wyłączanie ładowarek po naładowaniu sprzętu służbowego,
  • Wyłączenie „czuwających” urządzeń biurowych,
  • Ograniczenie ilości wykorzystywanych komputerów do jednego,
  • Nieużywanie w pomieszczeniach dodatkowych grzejników elektrycznych,
  • Zapewnienie temperatury pomieszczeń biurowych na poziomie 19 stopni Celsjusza,
  • Ograniczenie użycia klimatyzatorów,
  • Ograniczenie w użyciu windy.

Powołano również zespół do spraw działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Do zadań zespołu należy między innymi stymulowanie działań, nadzorowanie oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.

Do całkowitego zużycia energii elektrycznej nie wlicza się zużycia przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej WIOŚ w Poznaniu i Delegaturach.