Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu cały czas poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawidłowego przeprowadzania czynności kontrolnych.

Po przerwie wakacyjnej pracownicy WIOŚ ponownie uczestniczą w szkoleniach, które mają wpłynąć na jakość podejmowanych interwencji oraz prowadzenia działań kontrolnych. Podczas warsztatów podejmowane są miedzy innymi zagadnienia z zakresu: prowadzenia przesłuchań oraz przestępstw przeciw dokumentom.

Szkolenia dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.