Od 11 sierpnia do 31 sierpnia br. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło 58 zgłoszeń dotyczących domniemanych zanieczyszczeń lub obecności śniętych ryb w zbiornikach wodnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Każde zgłoszenie zostało rozpatrzone przez Inspektorów WIOŚ w Poznaniu. Po przeprowadzeniu oględzin oraz pobraniu prób wód ze zbiorników do badań można wskazać, że  obecność śniętych ryb w zbiornikach jest z przyczyn naturalnych – spowodowana między innymi niską zawartością tlenu, bardzo niskim stanem wód i uzależniona od warunków atmosferycznych.

Tabela z opisem poszczególnych działań podejmowanych przez Inspektorów WIOŚ w związku z zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych w sierpniu br. dostępna jest TUTAJ.

Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu w dalszym ciągu monitorują sytuację na zbiornikach wodnych w Wielkopolsce.

Poniżej zamieszczone są zdjęcia z oględzin terenowych w okolicy Jeziora Średzkiego.