22 sierpnia br. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie o pojawieniu się kolejnych śniętych ryb na Jeziorze Średzkim. Działania zostały podjęte przez inspektora WIOŚ w Poznaniu Delegatury w Kaliszu oraz pracownika Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Podczas oględzin w terenie potwierdzono śnięcie ryb, nie stwierdzono nielegalnych dopływów do jeziora.

Zmierzona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie była na krytycznie niskim poziomie 0,4 – 0,5 mg/l. W północnej części zbiornika zawartość tlenu była na także na niskim poziomie ok. 2 mg/l.