Jezioro Niepruszewskie

21 sierpnia br. około godz. 03.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie masowego wypływania śniętych ryb na Jeziorze Niepruszewskim w m. Więckowice. Pracownicy WIOŚ przeprowadzili badania terenowe, które wykazały beztlenowe warunki w zbiorniku.

______________________________________________________

Staw w miejscowości Wąsowo gmina Kuślin

21 sierpnia Państwowa Straż Pożarna poinformowała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ujawnieniu śniętych ryb w stawie w miejscowości Wąsowo. Pracownicy WIOŚ pobrali próbki wody. Wstępnie stwierdzono, że powodem śnięcia ryb jest niski poziom tlenu w wodzie.