15 sierpnia br. Inspektorzy WIOŚ Poznań przeprowadzili wizję lokalną Jeziora Średzkiego, która wykazała, że członkowie Społecznej Straży Rybackiej wyłowili śnięte ryby. W zbiorniku, przy linii brzegowej od strony kąpieliska, stwierdzono obecność pojedynczych martwych ryb o niewielkich rozmiarach. Oględziny stanu zbiornika przeprowadzone z pomostu wykazały, że w toni znajdują się żywe, pływające ryby, a na powierzchni wody stwierdzono obecność ptaków wodnych.

Przeprowadzone czynności nie dały możliwości określenia przyczyny śnięcia ryb.

W trakcie powyższych czynności pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Pracownia w Kaliszu pobrali trzy próbki wody (na terenie kąpieliska, na odpływie wody ze zbiornika do rzeki Moskawy oraz w północnej części Zbiornika).

Wstępna analiza próbek wykazała, że jakość wody była najlepsza na północy zbiornika (odcinek początkowy) i pogorszyła się na w południowej jego części i przy tamie.

Zaobserwowano zasadowy odczyn wody oraz podwyższoną zawartość tlenu rozpuszczonego (przy pomoście kąpieliska) co wskazuje na występujący zakwit glonów, który był przyczyną pogorszenia się pozostałych parametrów. Z uwagi na charakter zlewni zbiornika można domniemywać, że przyczyną pierwotnego zanieczyszczenia wód zbiornika (a następnie wtórnego zanieczyszczenia na skutek zakwitu glonów) są spływy z terenów użytkowanych rolniczo lub ścieki bytowe z nieskanalizowanych terenów powyżej zbiornika.