W dniu 18.08.2022 r. po godzinie 18, inspektorzy WIOŚ w Poznaniu otrzymali zgłoszenie o pojawieniu się śniętych ryb na rzece Nielba w miejscowości Wągrowiec przy moście kolejowym. Po dotarciu na miejsce, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny odcinka rzeki Nielba.

Stwierdzono 10 sztuk śniętych ryb, niski poziom wody oraz brak przepływu w rzece w miejscu prowadzenia czynności. Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Pracownia w Pile, wykonał pomiar terenowy tlenu rozpuszczonego oraz temperatury (Tlen rozpuszczony – 0,12 mg/l, oraz temp. – 22,1). Nie stwierdzono konieczności poboru prób z rzeki.

W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że do rzeki Nielba przepompowywana jest za pomocą węży strażackich  ciecz o mętnym zabarwieniu, znajdująca się na terenie budowy filaru mostu zlokalizowanego bezpośrednio przy rzece – co potwierdzili obecni na miejscu funkcjonariusze KPP Wągrowiec. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Pile skieruje wystąpienie do Wód Polskich celem załatwienia sprawy oraz poinformuje PZW w Wągrowcu o konieczności usunięcia śniętych ryb z rzeki Nielba.