W dniu 17 sierpnia br. wpłynęło telefoniczne zgłoszenie z Wód Polskich, a następnie ze Straży Pożarnej dotyczące zanieczyszczenia Północnego Kanału Obry oraz o stwierdzeniu kilku śniętych ryb.

Inspektorzy wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ udali się na miejsce w celu oględzin i pobrania prób. Oględziny potwierdziły wystąpienie kilku śniętych ryb.

Przeprowadzone badanie zawartości tlenu w wodzie wykazało niemal 0 mg/l. Zabezpieczono próby wody do analiz.