Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, we wtorek 16 sierpnia o godzinie 8:30, zwołano spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole w sprawie działań podejmowanych w związku z zanieczyszczeniem rzeki Ner, dopływem rzeki Warty.

Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w spotkaniu udział biorą Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Obecni są również przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wód Polskich oraz Państwowej Straży Rybackiej.