W piątek 12 sierpnia, inspektorzy WIOŚ otrzymali informacje z Nadzoru Wodnego o zanieczyszczeniu rzeki Czarna Woda. Tego samego dnia zostały pobrane próby wody z rzeki przed i za oczyszczalnią w Sulmierzycach. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykonuje teraz badania próbek.

13 sierpnia uprawniony inspektor WIOŚ Delegatura w Kaliszu pobrał próby wody z rzeki Barycz oraz z rzeki Czarna Woda. Została przeprowadzona również wizja w terenie. Nie stwierdzono tam obecności śniętych ryb.

Obecnie nie ma żadnych niepokojących sygnałów na temat pogorszenia się stanu wody w rzece Czarna Woda.