Sytuacja na rzece Ner była kontrolowana już od czwartku 11 sierpnia przez inspektorów WIOŚ Delegatura w Koninie. Wówczas pracownicy WIOŚ pobrali próby wody do badań.

13 sierpnia inspektor WIOŚ Poznań uczestniczył w działaniach nad rzeką Ner wraz z innymi służbami Wojewody (wówczas również pobrano próby wody z rzeki do badań) oraz brał udział w posiedzeniu Sztabu Kryzysowego powołanego przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Na ten moment nie ma informacji o pogorszeniu się stanu wody w rzece Ner. Śnięte ryby zostały uprzątnięte i przekazane do utylizacji.