10 sierpnia br., inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ Poznań oraz WIOŚ Delegatura w Koninie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policją, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny zlokalizowano przy DK 25 w Koninie. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W trakcie akcji skontrolowano w sumie 14 pojazdów.

W jednym przypadku stwierdzono , że kontrolowany transportował odpady bez wymaganego wpisu do rejestru w systemie BDO, a w karcie przekazania odpadów towarzyszącej transportowi zostały umieszczone dane innej firmy. To przewinienie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że podczas transportu kierowca pojazdu zobowiązany jest do posiadania wygenerowanej z systemu BDO – Karty Przekazania Odpadów oraz weryfikacji zawartych w niej informacji.