W związku ze zgłoszeniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu nielegalnego deponowania odpadów w wyrobisku po wydobywaniu kruszywa naturalnego na terenie gminy Zbąszyń (powiat nowotomyski), podczas działań rozpoznawczych potwierdzono w terenie zasadność zgłoszenia. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął czynności kontrolne przy udziale funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, które w dalszym ciągu trwają. Sprawę pod kątem przestępstwa przeciwko środowisku prowadzi również Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.