W komunikacie z dnia 6 kwietnia br. informowaliśmy, że na skutek zakończonych działań kontrolnych obejmujących oczyszczalnię ścieków w Tarnowie Podgórnym, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przesłał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu informację o ustaleniach kontroli, wraz z wnioskiem o cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce odpowiedzialnej za funkcjonowanie oczyszczalni ścieków na odprowadzanie ścieków
w Tarnowie Podgórnym.

Decyzją z dnia 14 czerwca br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uwzględnił racje przedstawione przez WIOŚ oraz postanowił ograniczyć bez odszkodowania pozwolenie wodnoprawne udzielone w zakresie warunków wprowadzania ścieków komunalnych do wód dla eksploratora oczyszczalni ścieków
w Tarnowie Podgórnym.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu argumentuje swoją decyzję brakiem możliwości określenia procentu redukcji zanieczyszczeń przez zarządcę oczyszczalni ścieków. Jak zauważył, na terenie oczyszczalni ścieków nie ma obecnie urządzenia służącego do pomiaru przepływu ścieków surowych.