W odpowiedzi na wzmożone zainteresowanie pozyskaniem zaświadczeń o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikowano szczegółową instrukcję poprawnego składania wniosku o wydanie dokumentu.

Informacje o tym jak pozyskać zaświadczenie można znaleźć w zakładce „Załatwianie spraw” oraz pod linkiem <https://bip.poznan.wios.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/zaswiadczenie-o-niezaleganiu-administracyjnych-kar-pienieznych-za-przekroczenia-lub-naruszenia-warunkow-korzystania-ze-srodowiska/>

Wskazanie zakładki Załatwianie spraw

Wskazanie zakładki Zaświadczenie o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska

 Wskazanie strony Zaświadczenie o niezaleganiu administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska - BIP