Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu cały czas poszerzają swoją wiedzę z zakresu prawidłowego przeprowadzania czynności kontrolnych.

W maju oraz w czerwcu pracownicy WIOŚ uczestniczą w szkoleniach, które mają wpłynąć na jakość podejmowanych interwencji oraz prowadzenia działań kontrolnych. Do tej pory odbyły się zajęcia między innymi: z zakresu prowadzenia przesłuchań czy zbierania materiału potrzebnego do przeprowadzenia kontroli.

Szkolenia dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przeszkolenie wpłynie też pozytywnie na kompetencje pracowników w nowopowstającym Wydziale Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Zdjęcie nr 1 ze szkolenia pracowników WIOŚ

Zdjęcie nr 2 ze szkolenia pracowników WIOŚ

Zdjęcie nr 3 ze szkolenia pracowników WIOŚ