23 maja br., na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego – Michała Zielińskiego – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Kurek – został powołany w skład Zespołu doradczego do spraw ochrony środowiska.

Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących ochrony środowiska w Wielkopolsce.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Kurek - powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego do składu Zespołu doradczego do spraw ochrony środowiska w Wielkopolsce

Przemowa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Leszka Kurka w związku z przyjęciem do Zespołu doradczego do spraw ochrony środowiska w Wielkopolsce.